หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0602016001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 16 สามัคคี ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย