โครงการแก้ปัญหาการกีดขวางทางน้ำในพื้นที่นำร่องโครงการที่ 5 ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านหน้าสำนักงาน

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย

โครงการที่ 6 ปรับปรุงระบบระบายน้ำโรงเรียนอนุบาลแม่สาย

บ้านแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย

โครงการที่ 9 หน้ามัสยิดแม่ขะจาน ถนน ทล.108

ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า

โครงการที่ 10 ลำเหมืองคุ้มหลวง เทศบาลนครเชียงราย

ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

โครงการที่ 11 ห้วยหนองยาว

ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย

โครงการที่ 13 วัดถ้ำผาจรุย

ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด