หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0605008001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ศรีบังวัน ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย