หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0710002004

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 สันกอง ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย