หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0601008001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ศรีชุม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย