หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0601002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 แม่พุง ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย