หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0601001002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 เวียงเดิม ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย