หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0601001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย