หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0114005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านริมงาม ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย