หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0112008003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย