หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0120003001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านดอยฮางนอก ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย