หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0202007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย