หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0305013001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 แก่นนคร ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย