หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR1803009001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ทุ่งโป่ง ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย