หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0204002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 เวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย