หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR1801001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย