หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0203009001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 บ้านผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย