หน้าหลัก » แผนที่สิ่งกีดขวาง : CR0708007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย